Vedic Art ® er et beskyttet varemerke. Det er kun utdannede Vedic Art-lærere, som har tillatelse  til muntlig å formidle  Vedic Arts prinsipper, øvelser og fremgangsmåte i forbindelse med Vedic Art kursvirksomhet

Vedic Art - 17 prinsipper for kunsten og livet

Curt Källmans unike metode

Vedic Art® er utviklet av Curt Källman og er en en moderne svensk metode for kunstnerlig og personlig utvikling. Det handler om å male uten begrensninger og krav, og om hvordan du kan komme i kontakt med den skapende kraften i deg selv.  Vedic Art betyr “kunnskap om kunst” og handler ikke om å male av eller å male på en spesiell måte. Vedic Art gir deg verktøyene til å finne ditt eget uttrykk og på en naturlig måte å oppleve flyten i kreativiteten. Du får også forståelse for den skapende prosessen. Prinsippene skal ikke læres, men erfares praktisk for å vekke opp ditt indre potensial. I Vedic Art er det gleden ved å skape som er viktigst. 

På grunnkurset opplever man de 17 prinsippene med tilhørende øvelser og fremgangsmåte. All overlevering skjer muntlig. Vedic Art passer for alle, uansett forkunnskaper.  Vedic Art er ingen organisasjon eller forening, men en metode som kan brukes for å komme i kontakt med sin skapende kilde. Prinsippene, øvelsene og fremgangsmåten kan vi bruke uansett hvilken religion eller livssyn vi har. Gleden over å skape er den samme.

Curt Källmann var en tradisjonelt utdannet kunstner fra Gerleborgskolan (1963) og Kunglige Konstakademin Stockholm (1964 til 1969). I 1964 begynte Curt å meditere. Gjennom kurs i Transcendental Meditasjon (TM) kom Curt i kontakt med Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi er kjent som mannen som brakte TM-teknikken til Vesten og for å være “Beatles-yogien”. Curt og Maharishi traff hverandre flere ganger. De hadde samtaler gjennom mange år før Maharishi i 1974 ga Curt kunnskapen om de 17 Vediske Prinsippene for både kunsten og livet. Maharishi hadde lenge søkt etter en vestlig kunstner, som med disse prinsippene som grunn, skulle skape en ny form for kunstutdanning.

Etter å ha mottatt de 17 prinsippene utarbeidet Curt øvelsene og fremgangsmåten. De praktiske øvelsene som kompletterer de 17 prinsippene i Vedic Arts program kommer fra tradisjonell og moderne vestlig kunsttradisjon/utdanning eller de er utviklet av Curt selv. Øvelsene er utviklet eller omarbeidet for å være prosessorienterte, kravløse og samtidig fokusere på personlig utvikling. Fremgangsmåten er også viktig. Det fokuseres på vår indre kunnskap og sammenhengen mellom livet og kunsten.

Det skulle gå helt til 1987 før de første kursene i Vedic Art startet i Sverige. Curt ville først ha tid til å erfare de 17 prinsippene i sitt eget arbeid. I februar 1988 startet Curt Vedic Art School på Bosjökloster Slott i Höör. I 1991 startet Curt med sommerkurs på Öland. Hver sommer siden har det kommet elever fra hele verden for å male sammen i det vakre landskapet og i de store låvene på Öland. Vedic Art finnes i dag etablert, i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Polen, Nederland, Belgia, Spania og flere andre europeiske land. Det finnes også i USA og India.

Før Curt Källman døde i 2010 overlot han formelt hovedansvaret og alle patentene for Vedic Art til sin sønn Johannes Källman.

Johannes Källman

Johannes har vært aktiv med Vedic Art-utdanningen hele sitt voksne liv og har gjennomført hundretalls kurs.  Han bor i Sverige og har siden 2010 vært utdanningsansvarlig for Vedic Art og kontaktperson for Vedic Art-metoden internasjonalt.  Hans visjon er at metoden skal ekspandere bevisstheten og er opptatt av at innholdet i og kvaliteten på undervisningen er den samme uansett hvor i verden man deltar på kurs. De 17 grunnleggende aspektene i utdanningen, prinsippene, skal bevares sammen med metodens effektive kunstnerlige øvelser og unike fremgangsmåte. Dette for å fremme formålet med metoden: Kunstnerlig og personlig utvikling.

 

Johannes organiserer ukeskursene som holdes på Öland hver sommer. Her er det deltagere fra store deler av verden.

Mona Espelien - min reise med Vedic Art

Jeg hørte om Vedic Art og Ölandskursene første gang i 2011. Jeg hadde malt i mange år, og gikk stadig på nye spennende kurs.  Jeg meldte meg på et Vedic Art strukturkurs helt uvitende om at det skulle endre hele min tilværelse.  Jeg erfarte de første prinsippene i Vedic Art og allerede første dag viste jeg at dette ville jeg lære mer om. Det handlet ikke bare om kunsten, men også om livet.  

 

Da sommeren kom pakket jeg malesakene og dro til Öland på Vedic Art grunnkurs. Deretter ble det Vedic Art fortsettelseskurs og siden har jeg tatt både grunnkurs og fortsettelseskurs mange ganger med forskjellige lærere. Det er sånn vi gjør det i Vedic Art, kurset er ikke det samme, og jeg er ikke den samme.  Hver gang man repeterer får man en helt ny og dypere opplevelse. Etterhvert fortsatte jeg på lærerkurs for å kunne undervise på Vedic Art grunnkurs.  Deretter ble det nye lærerkurs for å kunne undervise på Vedic Art fortsettelseskurs, Vedic Art strukturkurs, Vedic Art barne- og familiekurs og Vedic Art live onlinekurs. Jeg er også godkjent for å utdanne nye Vedic Art-lærere.

I 2016 ble jeg en del av Vedic Art Norge, hvor jeg fikk webansvar for nettsidene www.vedicart.no. I 2018 ble jeg koordinator for Vedic Art Norge.

Det å male sammen med andre og være i en unik kreativ atmosfære er helt spesielt.  Jeg lengter alltid frem mot neste tur, enten det er til Öland eller noen av de mange andre stedene i verden det holdes Vedic Art-kurs.  Etter hvert begynte jeg å drømme om å få mitt eget "lille Öland" og i 2016 fikk jeg atelier og kurslokaler i Kruttlaboratoriet på Fredriksten Festning, Halden.  Her er det herlig å være og skape.  Jeg maler inne og ute, og på Fredriksten Festning finner man alt man trenger for å delta på et helgekurs, ukeskurs eller workshops.  Her er det campingplass med hytter, hotell, restauranter og kafeer.

Jeg elsker å dele min kunnskap og ønsker deg velkommen til mine kurs!