Informasjon om rettigheter ved kjøp av kurs og angrerett.

Påmelding og betaling

Påmeldingen til kurs er bindende fra det tidspunkt du melder deg på.
Du kan melde deg på kurs via våre nettsider. Prisene er oppgitt i Norske kroner (NOK) og er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for mva.

Avmelding

Ønsker du å melde deg av må du sende dette skriftlig til mona.espelien@gmail.com. All avmelding belastes med et avmeldingsgebyr. Ved avmelding inntil 5 virkedager før kursdato belastes 25% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursdato belastes hele kursavgiften. Dersom du ikke møter til kurset eller avbryter får du ikke fradrag i kursavgiften. Du kan velge å sende en annen person på kurset om du er forhindret fra å møte selv.

Angrerett

Ved kjøp av kurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks. varer på internett. Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:
Punkt b sier at: «Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom».

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset. Vedic Art Fredriksten Festnings kurs faller innenfor denne begrensningen og det er ikke angrerett.

Avlysning av kurs

Vedic Art Fredriksten Festning forbeholder seg retten til å avlyse kurs der det er for få påmeldte. Påmeldte kursdeltagere som har betalt ved avlysning får tilbake kursavgfiten i sin helhet.

Rettigheter til bruk av øvelser

Eleven har ikke lov til å bruke øvelser de lærer i Vedic Art til undervisning i egen regi. For å kunne undervise i Vedic Art må du ha gjennomgått Vedic Art lærerutdanning.

Bilder/opptak på kurs.

Vedic Art Fredriksten Festning står fritt til å bruke bilder/opptak tatt fra våre kurs og sammenkomster i reklame- og pressemateriale samt nettside. Før bilde/opptak vil det bli gitt muntlig beskjed om at fotografering/opptak foretas.

Skader og eiendeler

Du aksepterer at du selv er ansvarlig for skader du pådrar deg på kurs og for skader du pådrar deg på vei inn eller ut av kurslokalet.

Vedic Art Fredriksten Festning er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltagelse.